Kvällsmålning

Den är under arbete, inte mycket kvar att göra.
 Den 4-5 september kommer jag att visa den under Konstrundan i Gräfsnäs. @konstanten.nu Jag träffas då på Kvarnebackens Gård.  (null)