Några bilder från igår, drejtävling

Här håller Nina Bergqvist på med att lägga ut fatet, får vara väldigt försiktig.
Här lägger hon ut fatet lite till. Verktyget hon använder heter drejsken.
Nu är hennes fat färdigt, dags att mäta diametern.
Bente Brosböl Hansen har här börjat dra upp en cylinder innan hon lägger ut fatet.
Hon arbetar här med två st drejsken. Det gäller verkligen att med verktygen känna hur hårt man kan trycka.
Och här är hennes fat färdigt. Fyra kvinnor och fyra män går sedan vidare till den estetiska delen. Kunde inte åka in till Lidköping idag då den estetiska tävlingen gick av stapeln. Hade öppet i min ateljé.
Fat och cylinder ingår i den tekniska delen, högst cylinder och vidast fat går automatiskt vidare. Det är helt fantastiskt att se hur otroligt skickliga de är. Jag höll andan när de gjorde det allra sista på faten, fatet kan bara rasa om de gör det minsta fel.